POSEIDES, Personal & Mental Coaching
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
kritisch, concreet, humorvol
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
confronterend, resultaat gericht werken
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
Luisterend, respectvol, reflectief
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
reflectief, kritisch, concreet, humorvol
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
kritisch, concreet, humorvol
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
confronterend, resultaat gericht werken
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
POSEIDES, Personal & Mental Coaching
Luisterend, respectvol, reflectief

Visie

Het hoge werktempo, de toenemende eisen van eigen flexibiliteit, de uitgebreide keuzemogelijkheden en individuele prestaties, in combinatie met sociale, maatschappelijke en culturele eisen, dragen bij tot het risico van een burn-out en tot andere werkstress gerelateerde problematiek.

Deze uitval gaat gepaard met hoge kosten voor bedrijf en maatschappij. De wetgeving hierop is recentelijk aangepast. De bereidheid te investeren in maatregelen voor burn-out preventie en reïntegratie van arbeidsongeschikten op psychische en psychosomatische gronden past in deze tijd.

De trainings- en coachingstrajecten van Poseides leveren hieraan een bijdrage; zij zijn gericht op het voorkomen van uitval. Ze richten zich daarbij onder andere op het stressmanagement en het bevorderen van een persoonlijk evenwicht tussen wensen en mogelijkheden (competenties en kwaliteiten). Zowel privé als in de werksituatie worden verstoringen daarin onderzocht, om deze te leren managen. Immers, ieder mens wil het beste uit zichzelf naar boven halen. Om bewuster keuzes te kunnen maken, niet alleen op materieel gebied maar zeker ook op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling. Het onderbewuste is een braakliggend terrein. Voorheen alleen toegankelijk voor hen, die uitsluitend psychosomatische klachten behandelden. Het onderbewuste bepaalt evenwel voor meer dan 90% ons wel en wee op zowel zakelijk als privéterrein. Technieken en benaderingen om toegang te krijgen tot het onderbewuste zijn daarom een aangelegenheid van iedereen. We hebben allemaal recht op een goed gevoel en daardoor een directere greep op gezondheid, vitaliteit, daadkracht en resultaat.

De naam “Poseides” is een samentrekking van de Griekse goden Poseidon en Hades, goden van respectievelijk de zee en de onderwereld.  Poseidon is daarnaast ook beschermheer van het onderbewuste, de emoties en het instinct. Het water heeft geen eigen vorm, is voortdurend in beweging, zonder ooit te veranderen en toch geen twee momenten hetzelfde. Hades is beschermheer van de ziel en het collectieve onderbewuste. We moeten afdalen om hun domeinen te leren kennen, alleen dan kunnen we ontdekken dat er rijkdommen te vinden zijn in de “psyche”.

Enkele uitgangspunten

  • Mens is een bio-psycho-sociale eenheid en zal als zodanig op een holistische benaderd worden;
  • In coachingsessies en trainingen worden cognitieve zaken (inzicht gevende gesprekken) afgewisseld met oefeningen (o.a haptonomie, ontspanningsoefeningen, visualisaties);
  • Benadering is respectvol, persoonlijk, snel toegankelijk en effectief.